ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

1 M. 7 Suan Dokmai, Ban Nong Yao Tai (1), Thailand, Saraburi