Wednesday, 02 December 2020
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ Welcome to Saraburi immigration

 

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับกำรตรวจคนเข้เมือง ๓ สำนักงำนตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมาณครั้งนี้เป็นเงิน....

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> เอกสารประกวดราคา

พ.ต.ท.ชุติพงษ สืบสาย
สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3

 

 

 

 

 

000014404
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
133
416
13257
175
2899
14404

Your IP: 162.158.166.228
2020-12-02 06:05